หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
Master of Public Administration (Security Management)
คณะตำรวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้​ หลักสูตร​ รป.ม.​ สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย​ ปีการศึกษา​ 2565 (รอบที่​ 2) 

Copyright © mpasmoffice.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×