หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
Master of Public Administration (Security Management)
คณะตำรวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
ประกาศผลการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา​ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต​ สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย​ (รอบที่​ 2) ประจำปีการศึกษา​ 2562 

Copyright © mpasmoffice.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×