หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
Master of Public Administration (Security Management)
คณะตำรวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 

Copyright © mpasmoffice.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×