หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
Master of Public Administration (Security Management)
คณะตำรวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบการรับสมัครหลักสูตร​ รป.ม.​ สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย​ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ​ รุ่นที่​ 9​ ปีการศึกษา​ 2566

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่าง ๆ
"กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลด PDF"


  ภาพกิจกรรม

Menu Content List

Copyright © mpasmoffice.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×