หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
Master of Public Administration (Security Management)
คณะตำรวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้​ หลักสูตร​ รป.ม.​ สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย​ ปีการศึกษา​ 2566 (รอบที่​ 1)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร​ รป.ม.​ สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย​ ประจำปีการศึกษา​ 2566​ (รอบที่​ 2)

แผ่นพับประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม

Menu Content List

Copyright © mpasmoffice.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×