หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
Master of Public Administration (Security Management)
คณะตำรวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ​ เรื่อง​ การรับสมัครและสอบคัดเลือก​นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา​ ประจำปี​ 2565​ (รป.ม.​ สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย)​

แผ่นพับประชาสัมพันธ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
 


  ภาพกิจกรรม

Menu Content List

Copyright © mpasmoffice.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×