หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
Master of Public Administration (Security Management)
คณะตำรวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 

         อาคาร 50 ชั้น 2 คณะตำรวจศาสตร์ 
         โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
         ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

Copyright © mpasmoffice.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×