หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
Master of Public Administration (Security Management)
คณะตำรวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
ระเบียบการรับสมัครหลักสูตร​ รป.ม.​ สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย​ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ​ รุ่นที่​ 9​ ปีการศึกษา​ 2566 

Copyright © mpasmoffice.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×