หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
Master of Public Administration (Security Management)
คณะตำรวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต​ สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย​ (รุ่นที่​ ๗) ประจำปีการศึกษา​ ๒๕๖๔

 

Copyright © mpasmoffice.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×